dima
  • TIC Moravske Toplice

    Priprava celostne grafične podobe (CGP) TIC Moravske Toplice za potrebe promocije turizma Moravskih Toplic doma in v tujini. CGP zajema osnovne poslovne tiskovine. Ideja izhaja iz predhodno pripravljene celostne podobe turizma Moravskih Toplic in smiselno ter celovito grafično nadaljuje zastavljeno zgodbo. 2013
    Kreativa in oblikovanje: Dejan Ščernjavič
    Vodja projekta: Renate Toplak
    Naročnik: TIC Moravske Toplice