dima
 • WEP – Voda je biser okolja

  Oblikovanje in zasnova celostne podobe, komunikacijskih orodij in podpora pri komuniciranju projekta z različnimi javnostmi 2011-2012
  Za potrebe uspešne promocije in komuniciranja z različnimi javnostmi smo pripravili celostno podobo mednarodnega projekta WEP - Voda je biser okolja. Projekt vključuje različna komunikacijska orodja, pripravo in izvedo orodij in storitev za različne dogodke, delavnice, posvete, okrogle mize, ki so potekale v sklopu projekta.
  Kreativa in oblikovanje: Dejan Ščernjavič
  Koncept in copy vsebina: Renate Toplak
  Odnosi z javnostmi in izvedba dogodkov: Renate Toplak in Eko park d.o.o. Lendava
  Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava