dima
 • Center za zdravje in razvoj

  Oblikovanje celostne grafične podobe z obstoječim logotipom 2011
  Za uspešen nastop na domačem in mednarodnem trgu smo posodobili enovito in prepoznavno celostno grafično podobo.
  Smernice uporabe celostne grafične podobe so definirane v priročniku.
  Kreativa in oblikovanje Dejan Ščernjavič
  Vodja projekta Renate Toplak
  Naročnik Center za zdravje in razvoj Murska Sobota